REGULAMIN

Klubu prowadzonego przez MARGO-FIT w Łańcucie przy ul. Kościuszki 95

Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznania się
i przestrzegania regulaminu siłowni

 1. Z siłowni mogą korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście na siłownie lub posiadają ważny karnet, którym może posługiwać się tylko właściciel.

 2. Po przyjściu do klubu należy zameldować się w recepcji i okazać karnet lub wykupić jednorazowe wejście.

 3. Każda osoba korzystająca z siłowni powinna mieć kłódkę do szafki lub zakupić ją w recepcji Klubu Margo-Fit

 4. Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy , a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do klubu; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

 5. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).

 6. Nie wykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

 7. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.

 8. Klub zaleca przeprowadzenie badań kontrolnych.

 9. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o  tym instruktora.

 10. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

 11. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.

 12. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc.

 13. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

 14. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

 15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji obsługi maszyn czy też zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

 16. Klub nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.

 17. Dzieci poniżej 16 roku życia mają zakaz wstępu na siłownie , bez pełnoletniego opiekuna, instruktora który będzie sprawował piecze oraz dbał o bezpieczeństwo nieletniego.

 18. W razie korzystania z siłowni osoby niepełnoletniej, wymagana jest zgoda Rodzica/ Opiekuna. Jednocześnie rodzic jest poinformowany iż dziecko wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora bądź obsługę.

 19. Zgodę na korzystanie z siłowni osoby niepełnoletniej podpisuje Rodzic/ opiekun osobiście w recepcji klubu, gdzie uzyska wszelkich niezbędnych informacji.

 20. Osoby niepełnoletnie mają bezwzględny zakaz korzystania z sauny.

 21. Klient wykupujący karnet na siłownię lub jednorazowe wejście akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

 22. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dzieci ćwiczące z rodzicami na zajęciach indywidualnych i grupowych oraz na maszynach znajdujących się w klubie.

 23. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, klient może zostać wyproszony z siłowni oraz karnet na siłownię może zostać unieważniony bez zwrotów jakichkolwiek kosztów.

 24. Osoby, które zachowują się agresywnie, są wulgarne, nie stosują się do poleceń personelu lub nie przestrzegają zasad współżycia społecznego zostaną wyproszone i nie uzyskają zwrotu kosztów karnetu.

 25. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu, oraz te które są zamknięte w szafkach w szatni.

 26. Za szkody umyślne bądź wynikające z zaniedbania odpowiada klient, który szkody się dopuścił.